kontakt Boraseti s.r.o. +420 606 817 091
+420 602 486 837

Tipy na výlet v okolí Dobříva

Vodní Hamr Dobřív

Horní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR s expozicí přístupnou v turistické sezóně.

V Dobřívě se železo vyrábělo od počátku 14. do poloviny 20. století. Existovaly zde prvotní výhně na přímou výrobu železa z rud, vysoké pece (od r. 1614 do r. 1817), zkujňovací hamry (do 60. let 19. stol.), pudlovna a válcovna v období technické revoluce (do r. 1903) a konečně i nářaďový hamr (v provozu do r. 1949).
Horní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR s expozicí přístupnou v turistické sezóně. Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století, z r. 1901 a z části i z pozdější doby. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu těžkého kovaného nářadí.

Více info na stŕánkách Muzea Rokycany

Brdy, Brdské lesy

Brdy - nejvyšší ryze české pohoří v České republice

Název Brdy pochází od slova brdo, což znamená buď zalesněný kopec nebo skalku ve tvaru tkalcovského hřebene.
Střední Brdy pokrývá vojenský výcvikový prostor, který je pro veřejnost nepřístupný. Jeho okrajové části jsou ale o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích vždy od 7 do 21 hodin na základě výnosu přednosty újezdního úřadu přístupné pro pěší a cyklistickou veřejnost v režimu takzvaného dočasného zpřístupnění II. kategorie.
Jižní Brdy jsou turisticky běžně přístupné. Nejjednodušeji lze vymezit oblast Jižních Brd tak, že je to území dvou přírodních parků – Brdy (vyhlášeném v Plzeňském kraji) a Třemšín (vyhlášeném v kraji Středočeském). Nejznámějším brdským vrcholem je Plešivec (654 m).

Zdroj Kudy z nudy

Cyklostezky Brdy

Jste cyklisté? Pak vyražte do Brd na kole. Cyklostezky v Brdech najdete třeba zde.

Stará hospoda Dobřív

Historická, roubená hospoda založená již roku 1731.

Díky své poloze na cyklo stezce je velice oblíbenou zastávkou cyklistů a turistů. Nedaleko hospůdky stojí i unikátní technická památka zcela funkční vodní hamr. V hospůdce nabízejí i ubytování. V sezóně je možné přímo v objektu hospody navštívit pamětní síň divadelního herce a člena Národního divadla Jindřicha Mošny. Otevírací doba v letní sezóně je 10 do 23, v zimní sezóně otevírají o hodinu později a to každý den. Samozřejmě není výjimkou, že zavíračka se  protáhne do ranních hodin.

Rozhledna na Kotli - Rokycany

Výška 28 m, konstrukce ve tvaru válce s točitým schodištěm. Vyhlídková plošina 25 m nad terénem je v nadmořské výšce 600 m n. m.

Celokovová stavba vystavěna v roce 2014. Výška 28 m, konstrukce ve tvaru válce s točitým schodištěm. Vyhlídková plošina 25 m nad terénem je v nadmořské výšce 600 m n. m. Z rozhledny uvidíte významné vrcholy Brd, Šumavy, Českého lesa, Krušných hor a Českého středohoří. Na vrcholu Kotle stála dřevěná rozhledna již před sto lety. Vrch je součástí členité Klabavské pahorkatiny složené převážně z ordovických zvrásněných břidlic s křemenci.

Stránky věnované rozhledně